Wat zijn hoofdlijnen?

In de medezeggenschapsraad waar ik net lid van ben geworden, mag uitsluitend over hoofdlijnen worden gesproken. Wat betekent dat precies?

Antwoord

Er is slechts één bepaling in de wet die medezeggenschap beperkt tot hoofdlijnen, namelijk bij het adviesrecht op het meerjarig financieel beleid. In alle andere gevallen gaan de advies- en instemmingsrechten van de mr over het beleid en de wijze van uitvoering. De AOb herkent de stellingname van onderwijsbestuurders dat mr-leden zich te veel zouden bemoeien met details en uitvoeringskwesties. Daarbij zien zij over het hoofd dat uitgangspunten en strategische overwegingen na bespreking in de mr allerlei praktische gevolgen hebben voor personeel en leerlingen. De concrete uitwerking van nieuw beleid hoort juist daarom aan de overlegtafel te worden besproken. De vraag is niet wat hoofdlijnen zijn, maar of de met uw mr gemaakte brede hoofdlijnenafspraak wel klopt. De mr die de concrete gevolgen van beleid niet mag bespreken, kan de belangen van de achterban niet goed behartigen.