We stemden in en nu gaat het plan niet door

We hadden met onze overlegpartner een akkoord bereikt over vernieuwing van het taakbeleid, en na de instemming van de mr zou het worden voorgelegd aan de collega’s. Nu blijkt dat het management-team wegens bezuinigingen opnieuw wil overleggen. Kan dat zomaar?

Antwoord

Uw mail ademt enige ergernis en dat is begrijpelijk. De mr heeft ongetwijfeld veel energie gestoken in deze herziening van het taakbeleid en nu veegt de leiding dit alles weer van tafel. Toch kan de bestuurder zo handelen. Het aan u voorgelegde plan is een voorgenomen besluit en er kunnen redenen zijn om op dat voornemen terug te komen. Dan moet er wel een ander voorstel komen, zeker wanneer de herziening al sinds 2016 op het programma staat.
Een onverwacht opgedoken tekort is hoe dan ook reden voor extra overleg, waarbij u allereerst de vraag kunt stellen waarom dit niet was voorzien en wat de reden is om het personeel hiervan de dupe te laten worden. Een ‘verlies’ van enkele tonnen is veel geld, maar op een grote school voor voortgezet onderwijs moet dat eenmalig op te vangen zijn uit de reserve. Gaat het om een structureel tekort, dan valt er meer te bespreken dan de inrichting van het taakbeleid. Een vacaturestop en andere maatregelen die de formatie treffen, moet ook betekenen dat er een streep gaat door sommige werkzaamheden