Welke activiteiten?

In onze mr is discussie over de kosten van activiteiten rond medezeggenschap in relatie tot het schoolbudget. Tellen schoolfeesten en kerstvieringen mee die worden georganiseerd door de ouderraad, en horen die in een activiteitenplan thuis?

Antwoord

Nee. De ouderraad en de mr hebben ieder hun eigen taak en budgetten horen niet van elkaar afhankelijk te zijn. Voor de mr geldt het in de cao afgesproken minimum aan uren en budget, dat voor rekening van de school komt. De ouderraad wordt betaald uit vrijwillige bijdragen.