Wie bepaalt mandaat?

In ons medezeggenschapsstatuut staat een jaarlijkse evaluatie van het mandaat van de deelraden. Bij de vernieuwing van het statuut wil onze bestuurder die evaluatie verwijderen. Hebben we dan nog de kans om een mandaat terug te halen bij de deelraad?

Antwoord

Nee, de wet geeft de deelraad zijn eigen positie. Het mandaat van de deelraad wordt niet door uw mr of door de bestuurder bepaald, maar door de werkelijke situatie. Als een school deelraden heeft op de diverse locaties, is de deelraad aan zet bij voorstellen en onderwerpen die uitsluitend betrekking hebben op het onderdeel van de school waarvoor de deelraad is ingesteld. De mr heeft er dan geen zeggenschap meer over. Uw bestuurder heeft het bij het rechte eind door deze verouderde bepaling uit het statuut te schrappen.