Wie kiest onze nieuwe collega’s?

Twee vacatures op onze school zijn zonder wervingsprocedure vervuld door zijinstromers die nog in opleiding zijn. Hadden wij als mr daar invloed op moeten hebben?

Antwoord

Bij gewone vacatures heeft de mr geen formele rol, maar in dit geval ligt dat anders. Het aanstellen van ongediplomeerde zijinstromers maakt begeleiding nodig, een taak die meestal op het team neerkomt. Over de vraag hoeveel zijinstromers een team aan kan, valt te discussiëren en zoiets hoort dan ook thuis bij het beleid rond aanstelling en ontslag. Daar heeft de mr instemmingsrecht op. Als u zulk beleid nog nooit op de agenda heeft gehad, is dit een uitstekend moment om erover te beginnen.

Ook interessant voor jou