Zeeuwse fusie op til

De Taskforce Toekomst Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen heeft een rapport uitgebracht waarin plannen staan om een breed onderwijsaanbod te behouden op verschillende locaties in die regio. De vier schoolbesturen voor vo-onderwijs moeten fuseren, stelt de taskforce voor.

Twee vo-scholen in Terneuzen moeten samengaan. Zo kan sluiting van het Zwin College in Oostburg, aan de westkant van Zeeuws-Vlaanderen, worden voorkomen. De oudergeledingen van de mr-en van de betrokken scholen hebben inmiddels intensief onderling overleg. Er is volgens de taskforce een bedrag van minstens €10 miljoen nodig om de veranderingen te bekostigen. Dat geld zou van zowel rijk als gemeenten moeten komen.