Zinvol meepraten over financieel beleid

Wanneer het onderwerp financieel beleid op tafel komt, zijn er nogal wat mr- en gmr-leden die afhaken, ze denken dat ze daar ‘niets van snappen’. Die koudwatervrees is begrijpelijk maar onnodig, vinden ze bij het project Versterking Medezeggenschap.

Daarom is er nu een nieuwe handreiking: financieel beleid. In tien A4’tjes wordt daarin voor iedereen helder waar de mr en gmr zich precies mee bezig moet houden, op welke momenten in het jaar de financiën in ieder geval aan bod moeten komen en waar je als mr of gmr vragen over zou kunnen stellen.
Je hebt recht op informatie en het is belangrijk om te weten welke consequenties bepaalde keuzes hebben op onderwijskundig, personeel- of materieel gebied. Belangrijke tip in deze handreiking: richt je op de hoofdlijnen! “Het is weinig zinvol om als mr uitgebreid stil te staan bij de vraag waarom de bus voor het schoolreisje dit jaar iets duurder is dan vorig jaar.” En, tippen de opstellers ook nog: als je er niet uitkomt: schakel expertise en ondersteuning in.
De handreiking is te downloaden via bit.ly/mr-fin

Verschenen in infomr 2/2019