Zonder onderbouw is het spel uit

In Zuuk, een buurtschap van 300 inwoners op de Veluwe, slaan krimp en vergrijzing toe. Het schooljaar 2019 dreigt te beginnen zonder kleuters, 1 leerling in groep 3 en niemand in groep 4. Met nog slechts 24 leerlingen heeft de school geen toekomst, besluit het bestuur. Tijd om de leerlingen met personeel bij een andere school van de stichting onder te brengen zodat die wel boven de eigen levensvatbaarheidsnorm van 50 leerlingen blijft.

De medezeggenschap denkt er anders over. De deelraad mag reglementair instemming weigeren en doet dat. De dr-leden zien nog mogelijkheden om meer leerlingen naar Zuuk te lokken. Bij de geschillencommissie krijgen ze allereerst begrip voor de ingrijpende gevolgen van sluiting van een school in een dorpskern, maar ook de commissie verwacht een verdere terugloop. Verder kampt deze kleine school met kwaliteitsproblemen: groep 8 zit al drie jaar onder de eindnormen van de Inspectie en het personeel ziet geen verbetermogelijkheden. Hoe verdrietig ook, in deze zwaarwegende omstandigheden krijgt het bestuur het groene licht om de sluiting door te zetten.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 108729, 17 juni 2019