Zorg goed voor personeel op school, zegt AOb-expert Ada Janssen van Raay

Ada Janssen van Raay geeft les op openbare basisschool Het Galjoen in Den Hoorn. Ze is ook AOb-sectorconsulent in de regio Zuidwest. “Het is zo belangrijk dat er goed voor het personeel wordt gezorgd.”

Ook in de regio waar zij woont en werkt staan overal lerarenondersteuners en onderwijsassistenten voor de klas: het lukt niet om de vacatures met bevoegd personeel te vullen. “Deze mensen hebben er recht op dat zij voor die uren extra betaald krijgen. En dat er goede begeleiding voor hen is. Maar belast dat de vaste leerkracht niet te zwaar? Is de regeling op alle scholen van een bestuur hetzelfde? Ik vind het belangrijk om daar op te letten. Je kunt als bestuurder niet denken: zo, ik heb het gat lekker goedkoop gevuld. Dan ben je mensen aan het uitbuiten.”

Ada Janssen van Raay is al sinds haar studie aan de pabo, lid van de AOb. “Een vakbond is zó belangrijk. Dat zijn de mensen die met de minister onderhandelen over jouw salaris. Over jouw arbeidsvoorwaarden. Ik vind dat iedereen verplicht lid zou moeten zijn van een vakbond. Kies zelf maar welke het best bij jou past.”

Iets leuks voor de teamkamer

Ze bezoekt als sectorconsulent graag scholen: trekt haar felgroene AOb-jasje aan en neemt altijd wat leuks mee voor de teamkamer. Ze luistert naar de verhalen, vraagt of zij of de bond ergens mee kan helpen. “Dat is superleuk: elke school is weer anders, heeft een eigen sfeer, je ontmoet en praat met nieuwe collega’s.”

Ada Janssen van Raay is er niet op uit om zieltjes te winnen. “Maar ik vertel wel hoe belangrijk het is dat we het samen doen en dat de bond er is voor het personeel. Dat ze zaken aan de orde stellen, zoals de salarissen en het personeelstekort. Daar werk ik graag aan mee. Ik let er altijd op, hoe er voor het personeel wordt gezorgd. In deze tijd zijn mensen zó weg als ze zien dat het gras ergens anders groener is. Je moet als bestuurder je personeel horen en zien, activiteiten organiseren en ook samen leuke dingen doen.”

Wat leeft er op het schoolplein?

Ze zat als ouder in de medezeggenschapsraad op de school van één van haar kinderen. Als leerkracht is ze op Het Galjoen al jaren actief in de personeelsgeleding, van de mr, en bij het bestuur West Openbaar Onderwijs zit ze zowel in de gmr als in de ondersteuningsplanraad.

“Collega’s verbazen zich er weleens over, vooral over wat er in de gmr en opr gebeurt, dat is voor veel mensen een ver-van-m’n-bedshow. En ja, natuurlijk zijn het soms moeilijke stukken, maar dat leer je wel. Ik vind het belangrijk om te communiceren: feedback te geven aan het team, aan de directie, aan de ouders. Wordt het geld besteed waarvoor het is bedoeld, welke keuzes maak je. Wat leeft er op het schoolplein, onder collega’s en ook bij de directie. Met als belangrijkste vraag: hoe kan het beter?”

Team maakt zelf werkverdelingsplan

Veel leerkrachten weten niet waar ze recht op hebben als het om hun eigen positie gaat, valt haar op. “Ik zie nog te vaak dat er een werkverdelingsplan is dat door de directie is opgesteld. Dat is niet de bedoeling, zo’n plan moet je als team zelf maken. Als je niet weet waar je recht op hebt en hoe het zit met de uren voor pauzes en vergaderingen; vraag het ons.”

Zo ziet ze ook dat het op sommige scholen gebruikelijk is dat de directie de hele mr-vergadering van de partij is. “Dat is niet de bedoeling. De directie is er alleen op uitnodiging van de mr.”

Let hierop:

Welke tips heeft Ada voor medezeggenschappers?

– Wij zijn makkelijk te benaderen: mail ons, bel ons, vraag het als je iets niet weet. Wij sectorconsulenten staan ook allemaal voor de klas, we zijn je collega. Mijn mailadres: ajanssen@aob.nl

– Zorg dat je het Zakboek WMS hebt. Kost 5 euro en dat is een soort bijbel waar alles in staat als het over medezeggenschap gaat.

– Je hebt als medezeggenschapsraad recht op scholing en het bestuur moet die kosten betalen. Zie artikel 28 lid 2 Wet medezeggenschap op scholen. Ook de inhuur van deskundigen valt onder dat artikel. Vooraf wel een kostenraming overleggen aan de bestuurder, maar alle ‘redelijkerwijs noodzakelijke kosten’ vallen onder het recht op scholingskosten.