Advies en begeleiding

  • Deskundig advies
  • Krachtige begeleiding van het proces
  • Samen werken aan goede verhoudingen

Advies aanvragen
advies en begeleiding

Intensieve begeleiding

Een stap verder dan maatwerk is onze intensieve begeleiding van moeilijke processen waarin mr of or terecht kunnen komen. Ook kan een raad de hulp inroepen van een professionele mediator om een conflict op te lossen.

Advies en begeleiding

Een trainer van AOb Medezeggenschap loopt een tijd mee met mr of or om inzicht te krijgen in de specifieke problematiek waarmee ze te maken heeft. En in de behoefte aan begeleiding daarin. De AOb heeft voor nagenoeg alle vraagstukken op onderwijsgebied – bijvoorbeeld lumpsum, financiën fusie en krimp of nieuwbouw van de school – een specialist in huis. Voor een vast uurtarief (150,00 per uur ex BTW)komt deze naar jouw school.

Professioneel Statuut

Wat heb jij nodig om je beroep goed te kunnen uitoefenen? De zeggenschap van leraren wordt vastgelegd in het professioneel statuut, dat vanaf volgend schooljaar op elke school verplicht is. Als leraar krijg je zeggenschap op vakinhoudelijk, vakdidactisch, pedagogisch gebied en toetsing. Om het gesprek met de schoolleiding hierover goed te kunnen voeren, heeft de AOb samen met FvOV en CNV Onderwijs een handreiking opgesteld. Die kun je hier downloaden.

De Medezeggenschapsraad heeft bij het opstellen van het professioneel statuut geen formele rol, maar zou wel als aanjager kunnen fungeren. De MR kan met het bestuur in gesprek gaan over het proces. Als er (nog) geen stappen zijn gezet, is het belangrijk om eerst te peilen wat de wensen, behoeften of ideeën van leraren zijn. Dit zou de MR ook kunnen oppakken.

Wat kan de AOb voor jou betekenen?

De AOb kan leraren helpen bij het opstellen van een professioneel statuut. Onze trainers kunnen bijvoorbeeld ondersteunen met:

– Intake met een afvaardiging van leraren en directie. Vaststellen van de uitgangspunten en het besluitvormingsproces
– Begeleiding van gesprekken tussen leraren: wat zijn de behoeften van het team en sluiten deze aan bij de uitgangspunten
– Begeleiding van gesprekken tussen leraren en directie: welke behoeften van de leraren gaan we vastleggen in afspraken
– Het vastleggen van de afspraken in een statuut.

Ieder traject wordt aangepast aan de wensen van de school.

Tarieven
€ 149,- ex BTW per uur bij 1 trainer
€ 269,- ex BTW per uur bij 2 trainers*
Voorbereiding € 149,- ex BTW per uur
Reiskosten € 0,40 per km

*Bij groepen groter dan twintig personen is een tweede trainer aanwezig

Mediation

Meningsverschillen en grote conflicten kunnen soms pas worden opgelost met tussenkomst van een onafhankelijke derde persoon. Deze mediator brengt het gesprek tussen betrokken partijen weer op gang. Waarna gezamenlijk een passende oplossing wordt gezocht.
Voorwaarde voor de inzet van een AOb-mediator is wel dat alle betrokkenen vrijwillig instemmen met bemiddeling. Onze bemiddelaars willen van tevoren zo min mogelijk informatie over het conflict en zo weinig mogelijk contact met de betrokken partijen. Dit om voor iedereen de neutraliteit te waarborgen. De kosten voor mediation bedragen 150 euro per uur ex BTW.

casus begeleiding

Begeleiding

Een scholengemeenschap in Gelderland geeft aan te willen fuseren met een andere grote instelling. De adviseur van de Algemene Onderwijsbond gaat dit proces vanaf de beginfase begeleiden. Uit de voorgenomen besluitvorming blijkt dat heel veel onderzoeksvragen nog niet beantwoord zijn. Daarom kan de mr niet akkoord gaan met het fusievoornemen.

In een intensief traject van anderhalf jaar worden de ontbrekende onderzoeksvragen tot in detail uitgewerkt. Wat nog volgt zijn financieel onderzoek, onderhandelingen en validatie. Na deze periode gaat de mr akkoord en stemt in met de plannen. De mr en bevoegd gezag spreken hun vertrouwen uit in de reorganisatie en in elkaar.

De AOb adviseert om tijdig hulp in te roepen voor begeleiding. De praktijk wijst uit dat de mr pas begeleiding vraagt als het reorganisatieplan of de fusie-effect-rapportage al bij de raad ligt. Het proces wordt dan niet samen doorlopen, terwijl het juist zo belangrijk is alle belangen af te wegen om te komen tot een kwalitatief goed plan dat breed gedragen wordt.

 

 

casus advies

Advies

Een mr uit het vo zoekt contact over een reorganisatieplan. De mr gaat niet akkoord met de inhoud van de voorgenomen reorganisatie. Zij hebben vragen over de inhoudelijke opstelling, maar willen vooral de relatie met het bevoegd gezag niet onder druk zetten.

De mr geeft de stukken aan de adviseur van de AOb. Deze geeft aan wat er aan de stukken zou kunnen veranderen opdat de mr wel akkoord kan gaan. Voor het eerstvolgend overleg tussen de mr en bevoegd gezag krijgt de voorzitter communicatie-advies over de juiste toon en de juiste woorden. Daarnaast wordt de voorzitter geadviseerd om de pmr toestemming te vragen voor informeel overleg  met het CvB. Dit om de achtergronden te bespreken.

Het doel van de mr was om in goede samenwerking tot een reorganisatie te komen die voor de school goed is. Met een klein aantal adviesuren heeft de AOb zowel inhoudelijk en communicatief kunnen ondersteunen. Het reorganisatietraject is succesvol en naar tevredenheid afgerond.

 

Stel hier je vraag

Wil je meer informatie? Of heb je een specifieke vraag over een cursus? Stel hier je vraag, wij geven zo snel mogelijk antwoord. Binnen 1 werkdag ontvang je bericht.

Mail ons
image description

Ook interessant voor jou

image description
Maatwerk voor jouw mr
image description
image description
image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief