Advies en begeleiding

  • Deskundig advies
  • Krachtige begeleiding van het proces
  • Samen werken aan goede verhoudingen

Advies aanvragen
advies en begeleiding

Intensieve begeleiding

Een stap verder dan maatwerk is onze intensieve begeleiding van moeilijke processen waarin mr of or terecht kunnen komen. Ook kan een raad de hulp inroepen van een professionele mediator om een conflict op te lossen.

Advies en begeleiding

Een trainer van AOb Medezeggenschap loopt een tijd mee met mr of or om inzicht te krijgen in de specifieke problematiek waarmee ze te maken heeft. En in de behoefte aan begeleiding daarin. De AOb heeft voor nagenoeg alle vraagstukken op onderwijsgebied – bijvoorbeeld lumpsum, financiën fusie en krimp of nieuwbouw van de school – een specialist in huis. Voor een vast uurtarief (150,00 per uur ex BTW)komt deze naar jouw school.

Professioneel Statuut

Wat heb jij nodig om je beroep goed te kunnen uitoefenen? De zeggenschap van leraren wordt vastgelegd in het professioneel statuut, dat vanaf volgend schooljaar op elke school verplicht is. Als leraar krijg je zeggenschap op vakinhoudelijk, vakdidactisch, pedagogisch gebied en toetsing. Om het gesprek met de schoolleiding hierover goed te kunnen voeren, heeft de AOb samen met FvOV en CNV Onderwijs een handreiking opgesteld. Die kun je hier downloaden.

De Medezeggenschapsraad heeft bij het opstellen van het professioneel statuut geen formele rol, maar zou wel als aanjager kunnen fungeren. De MR kan met het bestuur in gesprek gaan over het proces. Als er (nog) geen stappen zijn gezet, is het belangrijk om eerst te peilen wat de wensen, behoeften of ideeën van leraren zijn. Dit zou de MR ook kunnen oppakken.

Wat kan de AOb voor jou betekenen?

De AOb kan leraren helpen bij het opstellen van een professioneel statuut. Onze trainers kunnen bijvoorbeeld ondersteunen met:

– Intake met een afvaardiging van leraren en directie. Vaststellen van de uitgangspunten en het besluitvormingsproces
– Begeleiding van gesprekken tussen leraren: wat zijn de behoeften van het team en sluiten deze aan bij de uitgangspunten
– Begeleiding van gesprekken tussen leraren en directie: welke behoeften van de leraren gaan we vastleggen in afspraken
– Het vastleggen van de afspraken in een statuut.

Ieder traject wordt aangepast aan de wensen van de school.

Tarieven
€ 149,- ex BTW per uur bij 1 trainer
€ 269,- ex BTW per uur bij 2 trainers*
Voorbereiding € 149,- ex BTW per uur
Reiskosten € 0,40 per km

*Bij groepen groter dan twintig personen is een tweede trainer aanwezig

Mediation

Meningsverschillen en grote conflicten kunnen soms pas worden opgelost met tussenkomst van een onafhankelijke derde persoon. Deze mediator brengt het gesprek tussen betrokken partijen weer op gang. Waarna gezamenlijk een passende oplossing wordt gezocht.
Voorwaarde voor de inzet van een AOb-mediator is wel dat alle betrokkenen vrijwillig instemmen met bemiddeling. Onze bemiddelaars willen van tevoren zo min mogelijk informatie over het conflict en zo weinig mogelijk contact met de betrokken partijen. Dit om voor iedereen de neutraliteit te waarborgen. De kosten voor mediation bedragen 150 euro per uur ex BTW.

casus begeleiding

Begeleiding

Het komt voor dat er specifieke problemen zijn op scholen, waarbij intensieve begeleiding nodig is om deze problemen aan te pakken. Onze trainers lopen al een tijd mee met mr of or om hier een meerwaarde te kunnen zijn voor deze scholen. Om je een beeld te kunnen geven hoe een traject van begeleiding eruit ziet, komt hier binnenkort een casus rondom een begeleidingstraject.

casus advies

Advies

Het komt voor dat er specifieke problemen zijn op scholen, waarbij advies nodig is van onafhankelijke specialisten. Onze trainers lopen al een tijd mee met mr of or om weloverwogen en onafhankelijk advies te kunnen geven. Om je een beeld te kunnen geven hoe dit in zijn werk gaat, komt hier binnenkort een casus met voorbeelden van advies voor mr of or.

Stel hier je vraag

Wil je meer informatie? Of heb je een specifieke vraag over een cursus? Stel hier je vraag, wij geven zo snel mogelijk antwoord. Binnen 1 werkdag ontvang je bericht.

Mail ons
image description

Ook interessant voor jou

image description
Maatwerk voor jouw mr
image description
image description
image description
Blijf hier op de hoogte van medezeggenschap in jouw sector Inschrijven nieuwsbrief