Krijgt onze mr minder uren omdat de school klein is?

Onze schoolleiding dringt aan op minder mr-taakuren omdat we een kleine school zijn. Wij vinden de mr-werkzaamheden niet minder dan op een grote school, maar staan we in ons recht als we dit weigeren?

Antwoord

Het medezeggenschapsstatuut van uw school volgt voor de taakuren de cao voortgezet onderwijs, die een minimumaantal voorschrijft. Dat is wettelijk geregeld en daardoor kan een faciliteitenplan voor de school wel meer uren toewijzen, maar niet minder. Het medezeggenschapsstatuut veranderen vereist een tweederde meerderheid van de gmr van uw organisatie; daar heeft u als deelraad op een kleine vestiging weinig invloed op. Mocht uw schoolleider aanvoeren dat een deelraad niet dezelfde faciliteiten verdient als een ‘grote’ mr, dan kunt u verwijzen naar uitspraken van de geschillencommissie. Samengevat: faciliteiten voor medezeggenschap worden beschikbaar gesteld op alle niveaus van de organisatie, ongeacht de formele benaming van de medezeggenschapsorganen.

Lees ook:

Taakuren medezeggenschap po

 

Ook interessant voor jou