Wat zijn onze rechten bij een andere lessentabel?

Onze directie heeft een gewijzigde lessentabel aangemeld voor advies, maar wij vinden dat de mr instemmingsrecht heeft aangezien het hier feitelijk gaat om verandering in het schoolplan. Hoe overtuigen we de overlegpartner?

Antwoord

Soms probeert een schoolbestuur de lessentabel buiten het instemmingsrecht te plaatsen aan de hand van verouderde uitspraken van de geschillencommissie. Dan wordt het tijd voor een nieuw exemplaar van de vakliteratuur in de bestuurskamer. De bundel ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ is verkrijgbaar via InfoWMS. Al zeker sinds 2016 staat vast dat de lessentabel voor medezeggenschapskwesties onderdeel is van het schoolplan of de onderwijs- en examenregeling. De mr heeft instemmingsrecht.

Lees ook:

Uitspraak geschilencommissie

Uitspraak geschillencommissie

 

Ook interessant voor jou

image description