Activiteitenplan

In het activiteitenplan omschrijft de mr welke activiteiten het het komend jaar gaat ondernemen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Basis voor het activiteitenplan kan het vergaderrooster zijn van toezicht, bestuurder, directie (s), gmr en mr. Het heeft de voorkeur de vergaderdata op elkaar te laten aansluiten. De planning van de onderwerpen is afhankelijk van de eigen ambities van de mr en de ambities geformuleerd in het schooljaarplan. De mr bespreekt het plan met de budgetverantwoordelijke en na overeenstemming kan de raad over de middelen beschikken. (zie ook faciliteitenregeling)