Twee tegen één, toch fusie in het Gooi

Een fusie, geen fusie: in Bussum en Naarden moesten medezeggenschapsraden zware beslissingen nemen over de toekomst van hun vo-scholen. Er lag een plan van scholenkoepel SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi) voor een fusie van de Vitusmavo (Naarden) en het Willem de Zwijger College (Bussum) tot een nieuw Montessori Lyceum Gooise Meren.

Maar vooral ouders en leerlingen van de school in Bussum voelden zich ‘niet gehoord’. De medewerkers van de school (en de pgmr) zagen de plannen juist wel zitten. De mr van ‘Het Willem’ constateerde vervolgens dat er niet voldoende draagvlak was onder ouders en leerlingen. Dus kon de mr niet instemmen met de plannen. De mr van het Vitus stemde wel in, net zoals onlangs de overkoepelende gmr van de drie aangesloten SIVOG-scholen (Willem de Zwijger College, de Vitusmavo en het Vituscollege).

En zo gaat de scholenfusie per 1 augustus 2022 wel door. De website is al in de lucht, op YouTube vertellen schoolleiders en docenten wat de school bijzonder maakt. Onder de nieuwe naam Montessori Lyceum Gooise Meren biedt de school drie stromen aan: de Willem de Zwijger-stroom, de Vitusmavo-stroom en de Montessori-stroom. Er zal voor alle leerlingen een plus-aanbod zijn: extra aandacht voor digitale technologie, duurzaamheid en cultuur. Daarmee wil de nieuwe school zich onderscheiden van het bestaande aanbod in de regio. Voorlopig huist de school in de bestaande gebouwen. Er komt over een paar jaar een nieuw schoolgebouw in Bussum.

Lees meer artikelen over fusies:

Ook interessant voor jou