Wie is de achterban van de gmr?

De jaarverslagen en notulen van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn alleen beschikbaar voor de mr’s van de verschillende scholen. Klopt dat wel of hebben alle personeelsleden en ouders als achterban recht op informatie?

Antwoord

Voor beide redeneringen zijn argumenten. De gmr wordt niet rechtstreeks gekozen, maar door de verschillende mr’s van uw scholen. De ‘kiezers’ zijn daarom te zien als de achterban. Anderzijds: de gmr is er voor zaken die van belang zijn voor de hele organisatie. De medezeggenschap op centraal niveau heeft invloed op de aangesloten scholen, hun personeel, ouders en leerlingen. Hun eigen mr zou ze daarom actief kunnen inlichten over wat er bij de gmr speelt, met het risico dat de ene school beter geïnformeerd is dan de andere. De handreikingen voor medezeggenschap op infowms.nl adviseren om daar als gmr zelf afspraken over te maken en deze op te nemen in het reglement.

Meer artikelen over de achterban:

wees zichtbaar

mr het moet scherper

Investeer in je achterban

Ook interessant voor jou